Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap.

Aan het lidmaatschap zijn (helaas) kosten verbonden, n.l. een jaarlijkse contributie.

De tarieven staan op de tarieven pagina.

De kosten voor het KNWV maken deel uit van de kosten van de jaarlijkse contributie.
Als u lid bent van meer dan één bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond aangesloten watersportvereniging,
dan kunt u bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond teruggave van de bijdrage vragen.
Meer hierover vindt u op www.watersportverbond.nl

Inschrijving geschied middels een inschrijf formulier. 
U kunt dat hier downloaden. (instructies staan op het formulier)

Na ontvangst van het door u volledige ingevulde aanvraagformulier besluit het bestuur over uw aanvraag.
Na goedkeuring door het bestuur en de ontvangst van uw betaling wordt u opgenomen als lid.
U ontvangt dan een verenigingsvlag en de laatste uitgave van het clubblad.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient bij voorkeur schriftelijk en tijdig voor het eind van het
verenigingsjaar te gebeuren. D.w.z. zeggen voor 1 december van enig jaar.
Opzeggen kan door het zenden
van een e-mail aan info@wsvvolendam.nl

 

Agenda
08 maart 2019
08 maart 2019
Algemene leden vergadering

Algemene leden vergadering