Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap.

Aan het lidmaatschap zijn (helaas) kosten verbonden, n.l. een jaarlijkse contributie.

De tarieven staan op de tarieven pagina.

Inschrijving van onze vereniging geschied middels een inschrijf formulier. 

U kunt dat hier downloaden. (instructies staan op het formulier)

Na ontvangst van het door u volledige ingevulde aanvraagformulier besluit het bestuur over uw aanvraag.
Na goedkeuring door het bestuur en de ontvangst van uw betaling wordt u opgenomen als lid.
U ontvangt dan een verenigingsvlag en de laatste uitgave van het clubblad.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient bij voorkeur schriftelijk en tijdig voor het eind van het
verenigingsjaar te gebeuren. D.w.z. zeggen voor 1 december van enig jaar.
Opzeggen kan door het zenden
van een e-mail aan info@wsvvolendam.nl