Mutatieformulier

Mutatieformulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dus als u een andere boot heeft, ander telefoonnummer, mobiel nummer, woonadres, mailadres, e.d. graag het onderstaande formulier invullen.

Ook als u geen box meer wenst: dit doorgeven! Wilt u ook vermelden of u wel of niet lid wilt blijven van onze vereniging.

Indien wij de opzegging niet voor 1 december hebben ontvangen  bent u verplicht over het  gehele aankomende jaar liggeld te betalen!

Het havenregelement van de WSV Volendam is van toepassing op de aanvragen en toewijzingen.